Mapa strony Polityka prywatności Strona główna
Fobaro Sp. z o.o. S.K.A
ul. Robocza 40
61-517 Poznań
Tel.: +48 061 89 66 600
Fax: +48 061 89 66 601 info@extrem.com.pl

   


Polityka Środowiskowa

Głównym celem opracowania i wdrożenia Polityki Środowiskowej było dorównanie do standardów światowych firmy w zakresie wpływu na środowisko, sprostanie wymaganiom partnerów, możliwość realizacji zaostrzających się przepisów prawnych oraz oczekiwań społecznych.

Polityka Środowiskowa zapewnia usystematyzowane podejście do szeroko pojętych zagadnień ochrony środowiska, dla osiągnięcia ciągłej jego poprawy i zmniejszenia niekorzystnych oddziaływań. Powodzenie w sprawnym funkcjonowaniu Polityki Środowiskowej, zależy od zaangażowania całej załogi firmy na wszystkich poziomach i funkcjach organizacyjnych.

Poprzez różne formy szkoleń informujemy wszystkich pracowników, iż każdy z nich, na każdym stanowisku może mieć swój udział w poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez tak prozaiczne działania jak oszczędność materiałów, energii, wody, selekcję odpadów itp. Uświadamiamy wszystkim również tę prawdę, działania nasze na rzecz środowiska są działaniami nie tylko dla nas, ale i dobra przyszłych pokoleń. Każdy pracownik jest świadomy własnej roli, jaką odgrywa w systemie.
X extrem