Mapa strony Polityka prywatności Strona główna
Fobaro Sp. z o.o. S.K.A
ul. Robocza 40
61-517 Poznań
Tel.: +48 061 89 66 600
Fax: +48 061 89 66 601 info@extrem.com.pl

   


Nasza polityka środowiskowa

Zdając sobie sprawę z rosnących i zmieniających się wymagań klientów oraz innych zainteresowanych stron w zakresie ochrony środowiska, bardziej priorytetowego znaczenia nabrały starania wdrożenia polityki środowiskowej. Świadectwem naszego zaangażowania jest wykonanie działań polegających na m.in.:

  • pełnej identyfikacji aspektów środowiskowych w Spółce,
  • opracowanie i wdrożenie powszechnego systemu dostępu do bazy aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, 
  • podniesienie rangi ochrony środowiska w celach Spółki,
  • powszechne szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska,
  • rozwój systemu komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej,
  • cena potencjalnych zagrożeń środowiskowych.

Ochrona powietrza

Wprowadzając do sprzedaży różnego rodzaju kleje rozpuszczalnikowe zwracamy szczególną uwagę na aspekt ochrony powietrza między innymi poprzez wdrożenie na początku 2003 roku szeroko zakrojonego programu - kompleksowej redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wprowadzenie do sprzedaży ekologicznych klejów tapicerskich na bazie dyspersji wodnej, które w sposób szczególny eliminują emisję substancji szkodliwych w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.

Głównym celem opracowania i wdrożenia Polityki Środowiskowej było dorównanie do standardów światowych firmy w zakresie wpływu na środowisko, sprostanie wymaganiom partnerów, możliwość realizacji zaostrzających się przepisów prawnych oraz oczekiwań społecznych.

Wdrożenie Polityki Środowiskowej zapewnia usystematyzowanie podejścia do szeroko pojętych zagadnień ochrony środowiska, dla osiągania ciągłej poprawy i zmniejszania niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Powodzenie w sprawnym funkcjonowaniu Polityki Środowiskowej, zależy od zaangażowania całej załogi firmy, na wszystkich poziomach i funkcjach organizacyjnych.

Poprzez różne formy szkoleń wszystkich pracowników informujemy, że każdy z nich, na każdym stanowisku może mieć swój udział w poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez tak prozaiczne działania jak oszczędność materiałów, energii, wody, selekcję odpadów itp. Uświadamiamy wszystkim również tę prawdę, że działania nasze na rzecz środowiska są działaniami nie tylko dla nas, ale i dla dobra przyszłych pokoleń. Każdy pracownik jest świadomy własnej roli, jaką odgrywa w systemie.
X extrem